About


AVVISO


SIAMO LIETI DI COMUNICARVI CHE DA OGGI IL SITO FULL HACK CAMBIA DOMINIO!

PERTANTO VI INVITIAMO A SEGUIRCI SU 
FULLHACK-IT.BLOGSPOT.IT

POTRETE RAGGIUNGERCI DIRETTAMENTE DA QUI


LO STAFF  -  FULL HACK-IT

Cerca su Full Hack

lunedì 12 settembre 2011

Simboli per computer: Raccolta completa!Raccolta completa di simboli!
Attenzione: alcuni simboli non sono visibili su tutti i sistemi operativi.

۩ ๑ ۞ ஐ • @ ღ ●↘↙ ₪ √ TM № ╬ ~ € ﺕ ≈ ॐ ♪ ® ♂ ♀ ◊ ї ^ + * & % # ̈ o 0 »-> ø ¤ ? ¿ © † ♡ <-« ๏ ย ร ж ° ■ஹ ஸ ఋ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஒ ஓ ஔ ஜ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ி ஜ ಋ ౡౠ ౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ↔ ↕ ﻬ ҳ̸Ҳ̸ ± Ψ۝ ╦ ╩ § ▲♦ ¶ ∩ $ x » « ╚> <╝♫ ♬ ♩ ♭ ☀ ☜☞☎☏▣▤▥▦▩♬ ♩♭ の☆→あⓛⓞⓥⓔ。 ㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊の ♥ ♠ ♣ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ↔ ↕ → ← ▪ ▄ █ ▌ ✄ ⁂ ░ ▒ ▒ ▓ ◦ の → ■ Ψ ζ ω ∏ ∩ ∞ ≡ ▄ ≠ ^_^ ─ = » « ﺴ ▲ γ ō ♥╠═╝▫■□ »« ̸ ̸ ±җ ോ ൌ ് ൗ ൠ ാ ി ീ ു ൂ ൃ ಂ ಃ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ೠ ೡ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௯ ௰ ௱ ௲ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ४ ५ ६ ७ ८ ९॑ ॒ ॓ ॔ क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ ॢ ॣ । ॥ ० १ा ि ी ु ू ृ ँ ं ः ॄ ॅ ॆ े ै ॉ ॊ ो ौ ् ़ २ ڧ ڨ ை३ ஹ ஸ ್ರ" ಳ್௮ ಆ ಕ್ಷ್ ఋ ன ಠ್ ಳ್ ப ம உ ஊ ఊ ௌ ொ இ ౖ ௲ ூ ஃ ஊ ஏ ஒ ஓ ஔ ஜ ి ಔ ృ ూ ప ௯ ி ஞ ஜ ಋ ౡౠౖ ಱ ಯ ಮ ಭ ಬ ભ મ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ ಝಲ ಶಞ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ .:。গহ  ҈ لّـّـّّا җ ↔ ↕ ▪ ಕ ∙ ▒ ◦ ≌ ﺴ ▓ ▲ γ ō ╦ ╩ ┘ ┌ ω Θ ۣν ώ x ч ﺴ ೪.೫ »»--><--«« ﺴ *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̲̲̲͡͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̡̡̲͡ † ‡ ‼ ﻙ ფ ﻍ ﻪა ბ გ დ ხ ჯ ჰ ჱ ე ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส .:. س ♠« ̸ ̸ ±җ ٤   ئ بت ج خ ذ ز ش ض ظ غ ف ق ك ل ي ٤ שׂ ﮓ ﺼ ﻅ ﻺ ? ﻲ ﻱ ﻒ ﻦ ﺺ ﺵ ﷲ ▲ ► ▼ ◄ ○ ◘ ◙ ◦ ☺ ☻ ☼ ♠ ♣ ♦ ♫ﻉ ﺦ ◣◢ ★ 〘〙 א ב ג ד ה ם ע צ ת ש ؤ 1 » 1⁄4 1⁄2 3⁄4 a « ¬ ̄ ± † ‡ ٣ ٨ ٭ چ گ ۴ ‍ ₧ ₫ ℅ TM → ↑ ↓ ↔ ↕ ∞ ≠ ≡ ⌂ ⌠ ⌡┌ ┐└ ┘├ ┤ ┼ ┬ ┴ ║ ╒ ╓ ╔ ╗ ╖ ╕╘ ╙ ╚ ╛ ╞ ╟ ╠ ╣ ╢ ╡ ╤ ╥ ╦ ╩ ╨ ╧ ╪ ╫ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ▬ ❀ .B。◕‿◕。 I ☁ Þ ✱ ௫ Ω ж фю ◇ ◆ ☂ ╰☆╮☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☼ ☽ ☾ ✙ ✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰ ❁ ❥ ❦❧ ➳ ➽ 〠〄 ㍿ ♝ ♞ ➳ ➴ ➵ ㊚ ㊛ ㊙ ✗ ✘ ✚ ⋌⋚⊰ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄█ ▌ ▐ ░ ▒▬ ♦ ◦ ☼ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙◈ ♫ ♬ ♩ ♭ フ ☆♂ ♀→  。 ❤ 。◕‿◕。 *.:。 ♡○。◕‿◕。 ☜ ☞ ∞ ≡ ﹌♡。◕‿◕。 ☜ ☞ ∞ ≡ ⊙◎☺ ♨░ ▒✞ ゚゚・✿。✿ ♧ ➽☊. *.。 ✿ ❦ ❧ ➳ ➽♋ ♫ ☼☺◦◙◘ ○○ ◄▼►▲▫▪□■▓▒░▌█▄▀ ൌ೫✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚ ゚̈✎・ ✿.。.:* *.:。✿*゚ ゚̈✎・✿.。.:*【】 ∞ ㊝ ≡ ✖ 乀 の♈ ◖◗♋ 灬 ◈Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ค ๒ ๔ ﻮ ђ เ ן к ๓ ภ ๏ ק ợ г ร t ย ש ฬ ץ א н ι נ к м ρ т υ ω ү đ ί ј ķ м ό ρ ν ώ ч

Altre scritture? Scrivi qui il tuo Nick:Magic Nick

H4k3r

BrEeZaH

Giappo-Ninja

Baloons

Old-Style

Techno
0 commenti:

Posta un commento

cosa ne pensi?

Official Sponsor FullHack

Twitter delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Host